Абдулвалий

# Лекции

Скачать
MP3

001 Aqida 1.
скачать
002 Aqida 2
скачать
003 Aqida 3.
скачать
004 Aqida 4.
скачать
005 Aqida 5.
скачать
006 Aqida 6.
скачать
007 Aqida 7.
скачать
008 Aqida 8.
скачать
009 Aqida 9.
скачать
010 Aqida 10.
скачать
011 Aqida 11.
скачать
012 Aqida 12.
скачать
013 Aqida 13.
скачать
014 Aqida 14.
скачать

015Aqida 15.

скачать

016Aqida 16.

скачать

017Aqida 17.

скачать

018Aqida 18.

скачать

019Aqida 19.

скачать

020Aqida 20.

скачать

021Aqida 21.

скачать

022Aqida 22.

скачать

023Aqida 23.

скачать

024Aqida 24.

скачать

025Aqida 25.

скачать

026Aqida 26.

скачать

027Aqida 27.

скачать

028Aqida 28.

скачать

029Aqida 29.

скачать

030Aqida 30.

скачать

031Aqida 31.

скачать

032Aqida 32.

скачать

033Aqida 33.

скачать

034Aqida 34.

скачать

035Aqida 35.

скачать

036Aqida 36.

скачать

037Aqida 37.

скачать

038Aqida 38.

скачать

039Aqida 39.

скачать

040Aqida 40.

скачать

041Aqida 41.

скачать

042Aqida 42.

скачать

043Aqida 43.

скачать

044Aqida 44.

скачать

045Aqida 45.

скачать

046Aqida 46.

скачать

047Aqida 47.

скачать

048Aqida 48.

скачать

049Aqida 49.

скачать

050Aqida 50.

скачать

051Aqida 51.

скачать

052Aqida 52.

скачать

053Aqida 53.

скачать

054Aqida 54.

скачать

055Aqida 55.

скачать

056Aqida 56.

скачать

057Aqida 57.

скачать

058Aqida 58.

скачать

059Aqida 59.

скачать

060Aqida 60.

скачать

061Aqida 61.

скачать

062Aqida 62.

скачать

063Aqida 63.

скачать

064Aqida 64.

скачать

065Aqida 65.

скачать

066Aqida 66.

скачать

067Aqida 67.

скачать

068Aqida 68.

скачать

069Aqida 69.

скачать

070Aqida 70.

скачать

071Aqida 71.

скачать

072Aqida 72.

скачать

073Aqida 73.

скачать

074Aqida 74.

скачать

075Aqida 75.

скачать

076Aqida 76.

скачать

077Aqida 77.

скачать

078Aqida 78.

скачать

079Aqida 79.

скачать

080Aqida 80.

скачать

081Aqida 81.

скачать

082Aqida 82.

скачать
Дарсы

083Ihlos haqida.

скачать

084Alloh uchun yahshi ko’rish, va yomon ko’rish haqida.

скачать

085Imon va shirk haqida.

скачать

086Qur’onning umumiy mavzusi haqida.

скачать

087Sunnat haqida.

скачать

088Siddiqlar haqida.

скачать

089Islomiy ahloqlar haqida.

скачать

090Shirklar haqida.

скачать

091Alloh yomon ko’rgan sifatlar haqida.

скачать

092Alloh yahshi ko’rgan sifatlar haqida.

скачать

093Ko’p tavba qiluvchilar haqida.

скачать

094Rosulullohga ergashmoqlik haqida.

скачать

095Taqvo haqida.

скачать

096Taqvoning mohiyati haqida.

скачать

097Taqvoga erishish yollari haqida.

скачать

098Alloh yahshi ko’rgan sifatlar-haqida.

скачать

099Islomdagi 4-masala va 3-asos haqida.

скачать

100Gunohi kabiralar haqida.

скачать

101Ilm haqida.

скачать

102Najot topgan firqa haqida.

скачать

103Tavhid haqida.

скачать

104Shirkning turlari.

скачать

105Rasululloh s.a.vning vasiyatlari.

скачать

106Shirklar-haqida.

скачать

107Shariatga ergashmoqlik.

скачать

108Shogirtlarining ma’ruzalari.

скачать

109Bid’atlar haqida.

скачать

110Sehr haqida.

скачать

111Lailahaillalloh kalimasi. Abdurrahmon ibn Auf haqida.

скачать

112Rasululloh s.a.v. ga ergashmoqlik.

скачать

113Islomiy dunyo qarashlik haqida.

скачать

114Hidoyatdan to’suvchi sabab nima.

скачать

115Muminlarning sifatlari.

скачать

116Tavhid. Oila va mahramlar. Abdulloh inb Mas’ud.

скачать

117Ibodatning manosi haqida. Holid inb Valid. Saad ibn Maoz.

скачать

118Zulm haqida. Horisa ibn Nog’mon. Usoma ibn Zayd.

скачать

119Ibodat turlari. Q’ariblar haqida. Ansorlar haqida.

скачать

120Ibodatning manosi haqida. Holid inb Valid. Saad ibn Maoz.

скачать

121Zulm haqida. Horisa ibn Nog’mon. Usoma ibn Zayd.

скачать

122Tavhid. Oila va mahramlar. Abdulloh inb Mas’ud.

скачать

123Shirk. Abdulloh ibn Abbos, Hadicha, Ammor ibn Yosir.

скачать

124Riyozs-solihin. Imom Navaviy.

скачать

125Muammolar dunyosi. Shirk.Imonning darajalari. Oisha r.a.

скачать

126Imonnig halovati. Alloh soyosidagi 7 toifa.

скачать

127Gunohi kabiyralar.

скачать

128Omonatning haqqini o’tash.

скачать

129Johiliyat holatlari. Ajdodlar.

скачать

130Islom g’arib bolib keldi, va g’ariblikka qaytadi.

скачать

131Dars 1.

скачать

132Dars 2.

скачать

133Dars 3.

скачать

134Dars 4.

скачать

135Dars 5.

скачать

136Dars 6.

скачать

137Dars 7.

скачать

138Dars 8.

скачать

139Dars 9.

скачать

140Dars 10.

скачать

141Dars 11.

скачать

142Dars 12.

скачать

143Dars 13.

скачать

144Dars 14.

скачать

145Dars 15.

скачать

146Dars 16.

скачать

147Dars 17.

скачать

148Dars 18.

скачать
Тафсир

149Sura 1. Fotiha.

скачать

150Sura 2. Baqara 1.

скачать

151Sura 2. Baqara 6.

скачать

152Sura 2. Baqara 17.

скачать

153Sura 2. Baqara 28.

скачать

154Sura 2. Baqara 38.

скачать

155Sura 2. Baqara 49.

скачать

156Sura 2. Baqara 58.

скачать

157Sura 2. Baqara 67.

скачать

158Sura 2. Baqara 75.

скачать

159Sura 2. Baqara 90.

скачать

160Sura 2. Baqara 104.

скачать

161Sura 2. Baqara 114.

скачать

162Sura 2. Baqara 122.

скачать

163Sura 2. Baqara 130.

скачать

164Sura 2. Baqara 142.

скачать

165Sura 2. Baqara 145.

скачать

166Sura 2. Baqara 154.

скачать

167Sura 2. Baqara 159.

скачать

168Sura 2. Baqara 165.

скачать

169Sura 2. Baqara 172.

скачать

170Sura 2. Baqara 178.

скачать

171Sura 2. Baqara 183.

скачать

172Sura 2. Baqara 189.

скачать

173Sura 2. Baqara 196.

скачать

174Sura 2. Baqara 204.

скачать

175Sura 2. Baqara 209.

скачать

176Sura 2. Baqara 214.

скачать

177Sura 2. Baqara 218.

скачать

178Sura 2. Baqara 219.

скачать

179Sura 2. Baqara 222.

скачать

180Sura 2. Baqara 228.

скачать

181Sura 2. Baqara 231.

скачать

182Sura 2. Baqara 234.

скачать

183Sura 2. Baqara 243.

скачать

184Sura 2. Baqara 249.

скачать

185Sura 2. Baqara 253.

скачать

186Sura 2. Baqara 255.

скачать

187Sura 2. Baqara 256.

скачать

188Sura 2. Baqara 260.

скачать

189Sura 2. Baqara 267.

скачать

190Sura 2. Baqara 272.

скачать

191Sura 2. Baqara 276.

скачать

192Sura 2. Baqara 283.

скачать

193Sura 3. Oli Imron 1.

скачать

194Sura 3. Oli Imron 10.

скачать

195Sura 3. Oli Imron 18.

скачать

196Sura 3. Oli Imron 26.

скачать

197Sura 3. Oli Imron 33.

скачать

198Sura 3. Oli Imron 45.

скачать

199Sura 3. Oli Imron 54.

скачать

200Sura 3. Oli Imron 65.

скачать

201Sura 3. Oli Imron 78.

скачать

202Sura 3. Oli Imron 92.

скачать

203Sura 3. Oli Imron 98.

скачать

204Sura 3. Oli Imron 102.

скачать

205Sura 3. Oli Imron 111.

скачать

206Sura 3. Oli Imron 117.

скачать

207Sura 3. Oli Imron 121.

скачать

208Sura 3. Oli Imron 129.

скачать

209Sura 3. Oli Imron 137.

скачать

210Sura 3. Oli Imron 142.

скачать

211Sura 3. Oli Imron 146.

скачать

212Sura 3. Oli Imron 149.

скачать

213Sura 3. Oli Imron 155.

скачать

214Sura 3. Oli Imron 160.

скачать

215Sura 3. Oli Imron 164.

скачать

216Sura 3. Oli Imron 165.

скачать

217Sura 3. Oli Imron 172.

скачать

218Sura 3. Oli Imron 187.

скачать

219Sura 3. Oli Imron 193.

скачать

220Sura 4. Nisa 1.

скачать

221Sura 4. Nisa 4.

скачать

222Sura 4. Nisa 11.

скачать

223Sura 4. Nisa 13.

скачать

224Sura 4. Nisa 19.

скачать

225Sura 4. Nisa 24.

скачать

226Sura 4. Nisa 26.

скачать

227Sura 4. Nisa 32.

скачать

228Sura 4. Nisa 36.

скачать

229Sura 4. Nisa 40.

скачать

230Sura 4. Nisa 49.

скачать

231Sura 4. Nisa 58.

скачать

232Sura 4. Nisa 75.

скачать

233Sura 4. Nisa 80.

скачать

234Sura 4. Nisa 85.

скачать

235Sura 4. Nisa 91.

скачать

236Sura 4. Nisa 94.

скачать

237Sura 4. Nisa 97.

скачать

238Sura 4. Nisa 104.

скачать

239Sura 4. Nisa 114.

скачать

240Sura 4. Nisa 117.

скачать

241Sura 4. Nisa 127.

скачать

242Sura 4. Nisa 131.

скачать

243Sura 4. Nisa 136.

скачать

244Sura 4. Nisa 141.

скачать

245Sura 4. Nisa 163.

скачать

246Sura 4. Nisa 166.

скачать

247Sura 4. Nisa 171.

скачать

248Sura 5. Moida 1.

скачать

249Sura 5. Moida 3.

скачать

250Sura 5. Moida 4.

скачать

251Sura 5. Moida 11.

скачать

252Sura 5. Moida 17.

скачать

253Sura 5. Moida 27.

скачать

254Sura 5. Moida 33.

скачать

255Sura 5. Moida 41.

скачать

256Sura 5. Moida 43.

скачать

257Sura 5. Moida 46.

скачать

258Sura 5. Moida 51.

скачать

259Sura 5. Moida 59.

скачать

260Sura 5. Moida 65.

скачать

261Sura 5. Moida 68.

скачать

262Sura 5. Moida 78.

скачать

263Sura 5. Moida 80.

скачать

264Sura 5. Moida 87.

скачать

265Sura 5. Moida 93.

скачать

266Sura 5. Moida 101.

скачать

267Sura 5. Moida 105.

скачать

268Sura 5. Moida 109.

скачать

269Sura 6. An’om 1.

скачать

270Sura 6. An’om 7.

скачать

271Sura 6. An’om 12.

скачать

272Sura 6. An’om 22.

скачать

273Sura 6. An’om 33.

скачать

274Sura 6. An’om 37.

скачать

275Sura 6. An’om 48.

скачать

276Sura 6. An’om 55.

скачать

277Sura 6. An’om 60.

скачать

278Sura 6. An’om 68.

скачать

279Sura 6. An’om 73.

скачать

280Sura 6. An’om 82.

скачать

281Sura 6. An’om 93.

скачать

282Sura 6. An’om 103.

скачать

283Sura 6. An’om 111.

скачать

284Sura 6. An’om 113.

скачать

285Sura 6. An’om 119.

скачать

286Sura 6. An’om 128.

скачать

287Sura 6. An’om 136.

скачать

288Sura 6. An’om 141.

скачать

289Sura 7. A’rof 1.

скачать

290Sura 7. A’rof 10.

скачать

291Sura 7. A’rof 21.

скачать

292Sura 7. A’rof 32.

скачать

293Sura 7. A’rof 42.

скачать

294Sura 7. A’rof 50.

скачать

295Sura 7. A’rof 54.

скачать

296Sura 7. A’rof 57.

скачать

297Sura 7. A’rof 65.

скачать

298Sura 7. A’rof 80.

скачать

299Sura 7. A’rof 87.

скачать

300Sura 7. A’rof 103.

скачать

301Sura 7. A’rof 127.

скачать

302Sura 7. A’rof 138.

скачать

303Sura 7. A’rof 148.

скачать

304Sura 7. A’rof 158.

скачать

305Sura 7. A’rof 164.

скачать

306Sura 7. A’rof 172.

скачать

307Sura 7. A’rof 181.

скачать

308Sura 7. A’rof 191.

скачать

309Sura 8. Anfol 1.

скачать

310Sura 8. Anfol 5.

скачать

311Sura 8. Anfol 21.

скачать

312Sura 8. Anfol 30.

скачать

313Sura 8. Anfol 41.

скачать

314Sura 8. Anfol 42.

скачать

315Sura 8. Anfol 45.

скачать

316Sura 8. Anfol 54.

скачать

317Sura 8. Anfol 64.

скачать

318Sura 8. Anfol 70.

скачать

319Sura 10. Yunus 1.

скачать

320Sura 10. Yunus 5.

скачать

321Sura 10. Yunus 11.

скачать

322Sura 10. Yunus 18.

скачать

323Sura 10. Yunus 24.

скачать

324Sura 10. Yunus 31.

скачать

325Sura 10. Yunus 45.

скачать

326Sura 10. Yunus 59.

скачать

327Sura 10. Yunus 66.

скачать

328Sura 10. Yunus 75.

скачать

329Sura 10. Yunus 90.

скачать

330Sura 10. Yunus 104.

скачать

331Sura 11. Hud 1.

скачать

332Sura 11. Hud 3.

скачать

333Sura 11. Hud 12.

скачать

334Sura 11. Hud 25.

скачать

335Sura 11. Hud 32.

скачать

336Sura 11. Hud 50.

скачать

337Sura 11. Hud 64.

скачать

338Sura 11. Hud 84.

скачать

339Sura 11. Hud 89.

скачать

340Sura 11. Hud 105.

скачать

341Sura 11. Hud 116.

скачать

342Sura 12. Yusuf 1.

скачать

343Sura 12. Yusuf 9.

скачать

344Sura 12. Yusuf 21.

скачать

345Sura 12. Yusuf 30.

скачать

346Sura 12. Yusuf 37.

скачать

347Sura 12. Yusuf 47.

скачать

348Sura 12. Yusuf 63.

скачать

349Sura 12. Yusuf 80.

скачать

350Sura 12. Yusuf 94.

скачать

351Sura 13. Ra’d 1.

скачать

352Sura 13. Ra’d 4.

скачать

353Sura 13. Ra’d 16.

скачать

354Sura 13. Ra’d 19.

скачать

355Sura 13. Ra’d 28.

скачать

356Sura 14. Ibrohim 1-7.

скачать

357Sura 67. Mulk 1.

скачать

358Sura 67. Mulk 2.

скачать

359Sura 68. Qalam 1.

скачать

360Sura 68. Qalam 2.

скачать

361Sura 69. Alhaqqa 1.

скачать

362Sura 69. Alhaqqa 2.

скачать

363Sura 70. Maorij 1.

скачать

364Sura 70. Maorij 2.

скачать

365Sura 71. Nuh 1.

скачать

366Sura 71. Nuh 2.

скачать

367Sura 72. Djin.

скачать

368Sura 73. Muzzammil.

скачать

369Sura 74. Muddassir 1.

скачать

370Sura 74. Muddassir 2.

скачать

371Sura 75. Qiyomat 1.

скачать

372Sura 75. Qiyomat 2.

скачать

373Sura 76. Inson 1.

скачать

374Sura 76. Inson 2.

скачать

375Sura 77. Mursalot.

скачать

376Sura 78. Naba.

скачать

377Sura 79. Naziat.

скачать

378Sura 80. Abasa.

скачать

379Sura 81. Takvir.

скачать

380Sura 82. Infitor.

скачать

381Sura 83. Mutaffifin.

скачать

382Sura 84. Inshiqoq.

скачать

383Sura 85. Buruj.

скачать

384Sura 86. Toriq.

скачать

385Sura 87. A’la.

скачать

386Sura 88. G’oshiya.

скачать

387Sura 89. Fajr.

скачать

388Sura 90. Balad.

скачать

389Sura 91. Shms. Sura 92. Lail.

скачать

390Sura 93 Zhuho. Sura 94. Sharh. Sura 95. Tiyn.

скачать

391Sura 96. Iqro. Sura 97. Qadr.

скачать

392Sura 98. Bayyina. Sura 99. Zilzila.

скачать

393Sura 100. A’diya. Sura 101. Qoria. Sura 102. Takasur.

скачать

394Sura 103. Asr Mazh.

скачать

395Sura 104. Humaza. Sura 105. Fil. Sura 106. Quraysh. Sura 107. Moun.

скачать

396Sura 112. Ihlos. Sura 111. Masad. Sura 110. Nasr. Sura 109. Kafirun. Sura 108. Kavsar.

скачать

397Sura 113. Falaq.

скачать

Абдул Валий

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Comments

 1. @Makka1437 says:

  Bu qanaqa skachat qiladi iltimos ayt vorin

 2. Ассалому Алейкум. Биродарлар Кори акани То Юнус сурасини 66 гача скачать килдим ундан кейнгиларини бумияпти ердам беринглар илтимос

 3. Бекзод says:

  Ассаламу алайкум комментарийя да кимдур борми

 4. Abdulloh says:

  Assalamu alykum va rahmatullah Admin ahi sizdan bir iltimos bor Shu Abduvali qori akani darsliklarini torrent ssilkaga joylab bering iltimos Alloh sizdan rozi bolsin

 5. Ibrohim Rohidin says:

  Domla Hindistoniy Abduvali qorini ustozi.Abduvali qori haqida ko’p gapirgan,izlanib ko’ringlar.

 6. Мо шо Аллох поистине не каждому не дан такой знание

 7. Расул says:

  Подскажите,братья!!! Как скачать все одним файлом ?

  • Abdullah says:

   Салаам брат если знаеш русский тибе лучший совет это прослушывать Абу Яхья. Я не знал многое но Алхамдулиллах после прослушивание лекции Абу Яхья про Таухид и Ширк я понял и осознал что делал много ошыбок…
   вот ссылка ….

   http://musulmanin.com/audio-na-russkom-abu-yahya-kniga-edinobojiya.html

   • abu hanifa says:

    Ассаламу алайкум .абу яхъя и абдулвалий по своим урокам не противоречат друг другу.так что ито и это можно слушать.узбеку тем более абдулвалий ближе будет и потом можно дополнить с абу яхъей.я обоих слушал и оба не противоречат не манхаджу и не акиде ахли сунна.шейху абдулвалий Аллах дал такое что я еще этого не у кого не видел.джазахуллаху хойрон.

    • Abdullah says:

     Ваалейкум салаам брат. Пусть наставит нас Аллах на прямой путь всегда. Правду говориш. Я многое узнал от абу яхья кримского и абдулвалий. Обе лучше. блогодарен Аллаху что наставил меня на прямой путь. Нам надо помнить всегда что все ошыбаются, но нам нужно следовать истену. Есть даже некоторые люди которые изтолкоют слово учьенных не правильно, все это от незнании. Некоторые братя понимает учённих не правильно. Надо изучать нам много. нам не хватает учённых как абдулвалий и абу яхья кримский и дилмурод абу мухаммад итд. есть хорошый веб сайт на узбекском. ( tavhid.com ) очень полезно. Я желаю тибе и мне много знании о куране и сунне и пути саляф салих, амийн.

 8. Assalamu Aleykum !

  У некоторых который не скачивает «дарсы» Вы можете использовать эту ссылку.
  http://s2.musulmanin.com/audio/uzbekcha/abdulvaliy_tafsir/
  Пусть Аллах поможет нам.
  insha Allah.
  Waaleykum salam…

 9. salama says:

  assalamu aleykum va rahmatulloh, bratya zdes netu sura (tavba) kto znaet podskajite
  gde mojno nayti tavsir abdulvali sura tavba?

 10. Abdulloh says:

  Ассаламу алайкум, дорогой брат! Я несколько раз попытался скачать мп3 уроков Абдували ака и Абдулъахад ака, но мои попытки оказались безуспешными. Брат, ради Аллаха сделайте так чтобы файлы скачивались. Да наделит Аллах вас благом!!

  • Уа алейкум ас-салям уа рахмату-Ллахи! Брат, я проверил, все прекрасно скачивается. Выбираете файл, нажимаете на него правой кнопкой мыши, выбираете сохранить как, нажимаете и скачиваете. Формат лекций MP3

 11. Умар says:

  SLM. Tafsirlarni to’liq yuklay olmayabman. har hil brauzerdan sinab kordim foyda bermadi. Baqara surasi 02-01, 02-145, kegin yunus surasi 66 to 114 sura ohirigacha yuklanmayabdi

 12. попробуйте скачать с другим браузером потом нажмите на квадратик.с гоогл хромом не получится . я скачал уже все лекции)))

 13. assalamu alaykum varahmatullohi va barakatuh Abdulvali qori akani. Tafsirlari tulig’ini qadan topsam buladi alloh uchun shu kaseta ili deski shu saytga chiqarilar oldinda jazakumullohu xayran.

 14. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh skajiti pojalusta eta tafsir karana fsex sura est ili net. Jazakallohu xoyran.

 15. я ч очень счастлив. Я раньше почти не знал об исламе Слава богу я нашел себя,я очень благодарен вам всем пусть будут прокляти те которые похитили Абдували кори.я буду молится за то чтоб они вечно горели в аду.Аъмин

 16. Хамайлардан Аллох рози болсин шайхул ислом Абували кори акадай инсоларман бирга килсин охиратда Аллохим. Аъмин!!!

 17. JazakumuLLahu hoiron,pust’ Wsevishniy budet dovolen vami!!!amin

 18. Бахтияр says:

  السلام عليكم و رحمة الله و بركته و جزاكم الله حيرا

 19. Ассаляму алейкум уважаемый брат админ, хочу скачать тафсир но начиная с суры бакара выдает ошибку 404 Not Found

 20. abulyusuf says:

  Ассаламу-алайкум спасибо! за сайт за ваш труд во благо уммы.БАРКАЛЛОХИ ВА РАХМАТУЛЛОХИ ЛАНА ВАЛАКУМ

 21. равшан says:

  СПАСИБО!!! ЗА САЙТ

 22. Ринат Питерский says:

  Санкт-Петербургское мусульманское общество «Мекка» берет на реализацию или скупает книги и диски мусульманского содержания на русском, татарском, узбекском, таджикском, кыргызыском, азербайджанском языках для своих магазинов:
  http://tatarlar.spb.ru/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=1972

 23. Бинамин says:

  Прекрасный и очень полезный сайт
  для тех кто себя считает муслимом.
  Пусть Сам Аллах отблагодарит создателям
  этого сайта!

 24. abu zarr says:

  vaaleykumussalam nima masalada maslaxat kere olimbasmiz lekin xarakat qilamiz erdam berishga.

 25. zuxra says:

  assalamu alaykum sizlardan iltimos bir masalada menga yordam bering

 26. Salohiddin says:

  Ассаляму алайкум братья пожлуйста помогите где можна найти лекция про день рождения вчера был день рождения у одного брата я не пошол на его день рождения и он и не сколько братья обиделись я пока не нашол не одного в аятах или в хадисе не что наш Пророк Сололлоху алайхи васаллам отмечал свою день рождение.

  • Абдуллох says:

   Ассаламу алайкум ва рохматуллохи ва боракатух! Салохиддин у нас есть 3 праздник Ийд Рамазон, ийд Курбан и Жумъа!

 27. abdurrahman says:

  ассаламу алейкум.нет сур Бакара и начиная от юнуса до конца ждем исправлений,заранее спасибо

 28. Нурали Лакай says:

  Алаху Акбар унас есть та кий братя!!!

 29. Молдир says:

  Suru Baqaru ne mogu skachat’, kak mojno ili podskajite drugoi sait’ v kotorom est’ eto sura. no tol’ko Abdul Uali.

 30. Moldir says:

  Ia nemogu skachat’ suru Baqara. Kak mojno? Mojete bystree ispravit’.

 31. husanboy says:

  Assalomu alaykum.Aka-ukalar va opa-singillar.Men Abduvali qori akani qur’onni hamma surasini maruza qilganini yuklayetgan edim , lekin Yunus surasini 59-dan keyingilarini va boshqa suralarni yuklolmadim iltimos menga yordam beringlar agar bilsanglar. Oldindan katta rahmat Olloh hammamizdan rozi bo’lsin » OMIN»

 32. Фозил says:

  Спасибо вам!!!

 33. Islom Dini Loyihasi says:

  As-salom alaikum, shayx Abduvali qori (rahimahulloh)ning ma’ruzalarini to’plab, eshitib, endi men ham boshqalar bilan baham ko’rmoqchiman.

  Birodarlar, http://www.islomdini.info saytiga kiring yoki YouTube orqali http://www.youtube.com/IslomDini kanaliga kiring. U yerda Shayx Abduvali qori rahimahulloh darslarini video holiga keltirib qo’yganmiz. Tomosha qiling, ibrat oling, o’rganing, amal qiling, download saqlab oling, boshqalarga ham ko’rsating. Bizni duo qilishni ham unutmang :)

 34. Abu Abdulaziz says:

  Ассаламу алайкум хурматли биродарлар бу дарсларни эшитибгина қўймасдан унга амал қилишлик насиб қилсин.

 35. DILSHOD says:

  Assalomu Alaykum va Rahmatulohi va Barakotuhu va Magfiratuhu !
  Alloh ta’olaga hamdu sanolar bolsin! Allohning suyukli Rasuli Muhammad Mustafo (S.A.V.)
  cheksiz salovatlar, salomlar yogilsin. Ul zotga ergashgan solih insonlarga Allohning rahmatlari bolsin. OMIN!

 36. Эркинбек says:

  Я хочу слушат лекции по узбекском языке. Я вам блогодарен по тому что эст лекции на Узбекском языке.

 37. habibulloh says:

  olloh barchalarizdan rozi bulsin, bu kishining duolarini ijobatiki darslari haliyam davom etib kelayapti kazzoblar bukishini oramizdan yulib olishgan bulsalar ham olloh barchalarimizni uzning yulida sobit qilsin.

 38. sayyora says:

  ASSALOMU ALAYKUM,ABDUVALI QORI HOZIR QAYERDA?

 39. Ramazon va Hafiza says:

  Alloh sizlardan rozi bo’lsin

 40. Muslim says:

  Alloh o’zi sizlardan rozi bo’lsin………….

 41. Said Ahmad says:

  Rahmat men istagan narsalarimni hammasini topdim
  sizlardan olloh rozi bo’lsin.Assalamu alaykum va
  rohmatullohi va barokatuh.

 42. Abdulaziz_Umar says:

  Не могу скачать программы и лекции.Почему никак нельзя скачать многие программы и лекции?. Проблема у меня или у вашего сайта?

 43. Ринат Питерский says:

  http://www.tatarlar.spb.ru
  http://tatarlar.spb.ru/ Сайт Санкт-Петербургского татарского общества «Татарстан». Saint-Petersburg tatarlarinin «TATARSTAN» tatar gemgiyate saiti

 44. Abu Hurayra says:

  Wa’alaikum Assalam Warahmatulloh,
  yesli ssilki nerabotuyut mojeti skachat eti po saytu: http://www.dars.sofislom.com
  Wassalam

 45. mustab says:

  Assalamu alaykum.
  Ne mogu skachat suru Baqara
  ispravte pojaluysta

Speak Your Mind

*

Рu